Kula Kaçıklar Evi
Anasayfa > Projelerimiz > Planlanan Projeler >

Yaklaşık 227 m² lik alan içinde yer alan yapı, müştemilat, avluya ait Rölöve Projeleri 10.06.2016-6760, Restitüsyon Projeleri 15.07.2016-6871 , Restorasyon Projeleri 14.10.2016-7140 Sayılı Koruma Kurulu Kararı ile onaylanmış, Proje çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Sosyal ve Kültürel Projeler Şube Müdürlüğünce tamamlanmıştır.

Yapı ana kütle olarak doğu-batı aksında dikdörtgen planlıdır. Ana kütle iki katlı olup, zemin katta bir bahçe,bir müştemilat ve çeşme ile dikdörtgen planlı bir sofaya açılan üç oda yer almaktadır. Üst katta yine dikdörtgen planlı bir sofa ve bu sofaya açılan iki oda yer almaktadır. Yapının dış duvarları taş tuğla almaşık duvar olarak imal edilmiş olup iç mekanlar ahşap karkas duvarlarla bölünmüştür.
Yapı Butik otel olarak yeni kullanım fonsiyonuna uygun projelendirilmiş ve odalarda dolap içleri ıslak mekanlara dönüştürülmüştür.
Yapının Restorasyonu Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

MHP Manisa Büyükşehir Bel. Bşk. CENGİZ ERGÜN
Copyright © 2018 Cengiz ERGÜN. All rights reserved.